11. November 2022
BREMEN L.I.E.B.E.
Venue: Glocke 20 Uhr